Psychoterapia szkoleniowa
Psychoterapia szkoleniowa

Prowadzę psychoterapię szkoleniową dla osób ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym i Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Psychoterapia własna jest z jednej strony wymogiem formalnym (określają to warunki uzyskania certyfikatu), z drugiej, niezbędna w profesjonalnej pracy z pacjentem, mi.in. w celu jego lepszego rozumienia oraz umiejętności różnicowania, obszaru należącego do pacjenta i terapeuty.