Terapia młodzieży: pomoc terapeutyczna zmierzająca do uwolnienia młodego człowieka od cierpienia praz wsparcie w dalszym prawidłowym rozwoju.

Czas trwania: 50 min. Cena: 100 zł.

Pacjent młodzieżowy (w wieku od 12 do 22 r.ż.) wymaga nieco innego podejścia niż pacjent dorosły. Zadaniem terapeuty jest tutaj określenie fazy rozwojowej młodego człowieka oraz wynikających z niej zadań, które stoją przed nim. Na podstawie tej wiedzy terapeuta określa, czy młody człowiek wymaga terapii oraz dostosowuje swoje interwencje do wieku i możliwości pacjenta.

Czas trwania psychoterapii jest zależny od rodzaju zgłaszanych trudności oraz czasu trwania uciążliwych objawów. W przypadku młodzieży terapeuta często wycofuje się najwcześniej jak to możliwe, by nastolatek próbował radzić sobie samodzielnie.

W przypadku osób poniżej 18 r.ż. rodzic musi wiedzieć, że dziecko podlega terapii. Treści rozmów z nastolatkiem są jednak tajemnicą, a rodzice mogą o nich wiedzieć, jedynie od dziecka. Tajemnicy nie podlegają natomiast sytuacje zagrożenia życia lub zdrowia młodej osoby.