Zapraszam nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych pracujących w szkołach na superwizję grupową w formie grupy Ballinta.

Celem spotkania jest:

  • objęcie refleksją psychologiczną relacji między uczniem a nauczycielem,
  • lepsze rozumienie siebie i klienta z uwzględnieniem  wzajemnych uczuć
  • doskonalenie relacji interpersonalnych
  • wzbogacenie doświadczeń

Podczas treningu balintowskiego jedna z osób przedstawia przypadek tak, aby grupa mogła zrozumieć, poznać i wyobrazić sobie naturę trudności. Następnie pozostałe osoby mają możliwość zadawania dodatkowych pytań. Uczestnicy grupy nazywają swoje emocje powstałe podczas prezentacji oraz odsłaniają fantazje i skojarzenia nasuwające się w związku z nią. Wyrażają także swoje przypuszczenia, dotyczące możliwych reakcji własnych  w konkretnej sytuacji. Na zakończenie osoba prezentująca ponownie zabiera głos, by podzielić się tym, co było dla niej ważne, jakie wyciągnęła wnioski i co pomoże jej w dalszej pracy z klientem. Wszystkie wypowiedzi podczas spotkania grupy mają charakter poufny.

Grupa Ballinta nie jest grupą wsparcia, ani też grupą dyskusyjną.

Uczestnicząc w grupie można zwiększyć satysfakcję z pracy, przyglądać się relacjom zawodowym w nowym świetle, zapobiegać wypaleniu zawodowemu.

Formularz zgłoszeniowy

W tytule proszę wpisać „Zgłoszenie do grupy Ballinta„, a w treści podać koniecznie:

  • wykształcenie (z podaniem specjalizacji, np. nauczyciel chemii wychowawca)
  • oraz nazwę szkoły lub placówki.