Szkolenie: mutyzm wybiórczy – diagnoza i pomoc

Zapraszam szkoły, przedszkola i poradnie psychologiczne do skorzystania z oferty edukacyjno-szkoleniowej.

Mutyzm jest zaburzeniem lękowym, które polega na tym, że dziecko w wybranych sytuacjach społecznych nie mówi. Dziecko umie mówić, chce mówić i nie może mówić…

Nie jest to upór czy nieśmiałość, nie jest to autyzm, nie jest to upośledzenie. Niemówienie takie nie jest również wynikiem przemocy czy traumy.

Statystyki podają, że zaburzenie to dotyka około 7 dzieci na 1000.

Wiedza na temat mutyzmu jest niewielka, stąd wydaje się zasadne jej upowszechnianie i precyzowanie.

Jestem jednym z niewielu specjalistów w Polsce pracującym terapeutycznie z dziećmi z mutyzmem wybiórczym. Moja praca przynosi wymierne, widoczne efekty. Przyjmuję w Lublinie. Swoją pracę regularnie superwizuję u doświadczonych specjalistów terapii dziecięcej.

Schemat szkolenia:

  1. Kryteria diagnozy
  2. Etiologia powstania zaburzenia
  3. Mity na temat mutyzmu.
  4. Oddziaływanie:
  5. Jak pracować z dzieckiem w domu?
  6. Jak pracować z dzieckiem w szkole?
  7. Terapia dziecka z mutyzmem wybiorczym (w przypadku szkolenia 4-godzinnego)

Rada szkoleniowa – dwie godziny dydaktyczne 600 zł (plus dojazd)

Szkolenie z elementami warsztatowymi – cztery godziny dydaktyczne – 1400 zł (plus dojazd)

W cenie szkolenia materiały.

Zainteresowane placówki zapraszam do kontaktu.