konsultacje psychologiczne, Katarzyna Kaniuk psychoterapeuta

Konsultacje służą rozpoznaniu deklarowanego problemu oraz zaproponowaniu odpowiedniej formy pomocy. Poprzedzają psychoterapię. Spotkanie trwa 50 min.

Konsultacje dotyczące dziecka w pierwszej kolejności odbywają się z rodzicami (55 min). W trakcie spotkania lub dwóch omawiany jest deklarowany przez rodziców problem. Ponadto terapeuta zbiera wywiad dotyczący rozwoju dziecka oraz historii rodziny. Kolejne spotkanie przeznaczone jest na obserwację, zabawę i rozmowę z dzieckiem. Efektem konsultacji jest wybór możliwie najskuteczniejszej formy pomocy.