Na konsultacje mogą się zgłaszać osoby dorosłe w sytuacji:

 • kryzysów życiowych, małżeńskich, rodzinnych
 • trudności w relacjach z bliskimi
 • doświadczania napięć i stresów przekraczających możliwości adaptacyjne
 • długotrwałego lub napadowego lęku, natrętnych myśli lub czynności
 • dolegliwości somatycznych, które mają podłoże psychiczne (lekarz wyklucza podłoże fizjologiczne) np. trudności z oddychaniem, kłopoty kardiologiczne, dermatologiczne
 • trudności w znalezieniu partnera lub utrzymaniu związku
 • poczucia braku satysfakcji z życia seksualnego
 • trudności z własną samodzielnością i niezależnością
 • zaburzeń odzywiania, szczególnie w sytuacjach naglej zmiany wagi ciała, anoreksjii, bulimii, objadania się i prowokowania wymiotów
 • depresji, niezdolności do cieszenia się czymkolwiek, braku energii życiowej, poczucia niezadowolenia z realizacji siebie i swoich możliwości
 • niskiego poczucia własnej wartości, nieśmiałości, lęku przed odrzuceniem itp.
 • trudności wychowawczych
 • innych trudności natury psychologicznej

DZIECI:

 • kryzysy rozwojowe
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia lękowe (m.in. mutyzm wybiórczy, lęk separacyjny) i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia zachowania (np. zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zespół nadpobudliwości psychoruchowej)
 • moczenie mimowolne, zanieczyszczanie się kałem, zaparcia
 • zaburzenia pod postacią somatyczną
 • reakcje na ciężki stres, zaburzenia adaptacyjne
 • trudności w nauce szkolnej
 • żałoba po śmierci bliskiej osoby
 • zaburzenia snu