RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Katarzyna Kaniuk

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Katarzyna Kaniuk, prowadząca działalność pod adresem 20-022 Lublin, ul. Konopnicka 11 / 9, www.katarzynakaniuk.pl

Jak uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
  • adres pocztowy: Katarzyna Kaniuk, 20-022 Lublin, ul. Konopnicka 11 / 9
  • adres e-mail: info@katarzynakaniuk.pl
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby:

  • wydania zaświadczeń (na podstawie Art. 6 par. 1 lit. b),
  • wystawienia faktury lub rachunku (Art. 6 par. 1 lit. b, c),
  • ułatwienia kontaktu w związku z udziałem w sesji psychoterapii (Art. 6 par. 1 lit. a – zgoda poniżej).
Komu udostępniane są Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą udostępniane podmiotom świadczącym usługi księgowe na rzecz Administratora.

Jak długo przechowywane będą Twoje dane osobowe?

Na podstawie aktualnych przepisów podatkowych Twoje dane osobowe widniejące na fakturze będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku wynikającego ze zobowiązania podatkowego. Pozostałe dane jak np. dane kontaktowe będą usuwane po zakończeniu udziału w sesjach psychoterapii lub na Twoją wyraźną prośbę.

Jakie masz uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO o ile szczegółowe przepisy prawa na to pozwalają.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie podstawowych danych osobowych jest warunkiem koniecznym przeprowadzenia sesji psychoterapii i wynika z obowiązków podatkowych ciążących na Administratorze. Podanie danych kontaktowych jak np. nr telefonu jest dobrowolne.

Czy Twoje dane osobowe będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Podane przez Ciebie dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.