Terapia dzieci: pomoc terapeutyczna zmierzająca do uwolnienia dziecka od cierpienia praz wsparcie w dalszym prawidłowym rozwoju.

Terapię poprzedzają konsultacje psychologiczne z rodzicami. W trakcie spotkania (czasami więcej niż jednego) omawiany jest deklarowany przez rodziców problem i proponowana jest najbardziej odpowiednia forma pomocy psychologicznej.

Czas trwania: 50 min. Cena: 120 zł.

Pomoc terapeutyczna dotyczy dzieci do 12 roku życia.

Konsultacja to rozmowa z rodzicami na temat zgłaszanego przez nich problemu (50 min). W trakcie spotkania (czasami dwóch) omawiana jest deklarowana przez rodziców trudność.

W zależności od wyniku konsultacji może się okazać, że:

  • Konsultacje z rodzicami są wystarczające, ponieważ okazuje się że zgłaszany problem wymagał bardziej porady niż terapii Na kolejne spotkanie zapraszane jest dziecko, by móc się z nim pobawić i porozmawiać.
  • Obserwacja dziecka wymaga późniejszego omówienia z rodzicami.
  • Rodzicom potrzeba kilku spotkań o charakterze psychoedukacyjnym, by dostarczyć im wiedzę, bez angażowania w spotkania dziecka.
  • Dziecku potrzebna jest terapia indywidualna. Rodzicom proponowana jest zwykle równoległa pomoc o charakterze psychoedukacyjnym lub terapeutycznym u innego terapeuty.
  • Terapeuta po rozpoznaniu trudności może przekierować rodziców na terapię rodzinną, pary lub indywidualną.
  • Potrzebna jest porada lekarska.

Ile trwa terapia dziecka? Najkrócej jak to możliwe, ale też tyle, ile potrzeba. Kwestia długości terapii rozpatrywana jest w odniesieniu do konkretnej osoby i zgłaszanych trudności.

Na terapię dziecka muszą zgodzić się oboje rodzice. Zasady współpracy omawiane są z opiekunami i dzieckiem.

Terapeuta jest zobowiązany poufnością co do treści rozmów z dzieckiem. Daje to dziecku poczucie bezpieczeństwa i większą otwartość na relację. Wyjątek stanowi sytuacja niosąca ryzyko zagrożenia zdrowia lub życia, w której tajemnica nie obowiązuje. Rodzicom przekazywanie są wnioski z procesu terapii, ale zawsze jest to uzgadnianie z dzieckiem.