Terapia indywidualna to praca skupiona wokół historii życia pacjenta związana z jego cierpieniem, której celem jest poznanie siebie oraz zmiana funkcjonowania w różnych obszarach życia. Praca kończy się w momencie, gdy obie strony uznają, że założone na początku cele zostały osiągnięte.

Czas trwania: 50 min. Cena: 100 zł.

Terapia indywidualna może zostać zaproponowana osobie zgłaszającej się do terapeuty, która cierpi, czuje się źle, ma nasilone uciążliwe objawy np. depresyjne, czy nerwicowe. Osoba taka powinna spełniać kryteria kwalifikujące ją do leczenia. Ocena należy do terapeuty. Główna zasada kwalifikacji brzmi jednak: „Nie leczymy tego, co nie jest chore, co nie wymaga zmiany”.

Podczas konsultacji psychologicznej pacjent wraz z terapeutą ustalają cele leczenia. Proces terapii kończy się, gdy obie strony zgodnie uznają, że wyznaczone cele zostały osiągnięte.

Ważną rolę w procesie terapii pełni tzw. kontrakt, czyli umowa z pacjentem. Zawiera on podstawowe zasady obowiązujące podczas wspólnej pracy. Terapeuta ma obowiązek przedstawić go na początku leczenia. Często nie jest on podpisywany, obowiązuje w formie honorowej.